“YOUR FIRST FRIEND”

พลตำรวจตรี ธีรพล คุปตานนท์
รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Tourism For All

Safety For all

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 4  ไฟล์) เอกสารประกวดราคาเรือ TOR — เรือ 15 ลำ ประกาศราคาจ้างโครงการจัดหาเรือเร็วฯ ราคากลางเรือ 15 ลำ

ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

ดาวน์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 5 ไฟล์) แบบแปลนก่อสร้าง — นราธิวาส ร่างฯ นราธิวาส (2/2) ร่างฯ นราธิวาส (1/2) ราคากลาง — นราธิวาส TOR [...]

ข่าวป้องกันปราบปราม

จับหัวโจกเด็กแว้น และเด็กแว้นในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 3

ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ [...]

ตำรวจท่องเที่ยว ปฏิบัติการร่วม ศปอส.ตร. จับคนต่างด้าวสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ตงหลินทัวร์ไทยแลนด์ สวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจท่องเที่ยว –ผู้ต้องหาได้สวมบัตรประชาชนเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุ 5 ขวบ [...]

แถลงผลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลในรอบ 1 ปี

ตามนโยบายรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม [...]

คลิปไฮไลท์

Prev 1 of 6 Next
Prev 1 of 6 Next

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาด้วยอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 15 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 4  ไฟล์) เอกสารประกวดราคาเรือ TOR — เรือ 15 ลำ ประกาศราคาจ้างโครงการจัดหาเรือเร็วฯ ราคากลางเรือ 15 ลำ

ร่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

ดาวน์เอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf 5 ไฟล์) แบบแปลนก่อสร้าง — นราธิวาส ร่างฯ นราธิวาส (2/2) ร่างฯ นราธิวาส (1/2) ราคากลาง — นราธิวาส TOR — นราธิวาส

โลโก้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โลโก้ ททท.
กรมการท่องเที่ยว
New Server