“YOUR FIRST FRIEND”

พลตำรวจโท เชษฐา โกมลวรรธนะ
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท., เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ บช.ทท. จากกงสุลใหญ่และภริยา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.ทท., พ.ต.อ.สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. และ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.คธม.บช.ทท. เข้าร่วมรับมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บช.ทท. และสนับสนุน กิจการงานของตำรวจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่า จำนวน 1 ล้านบาท ณ ห้องประชุม บช.ทท.

Tourism For All

Safety For all

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 41

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 41

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบช.ทท., เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ บช.ทท. จากกงสุลใหญ่และภริยา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บช.ทท., พ.ต.อ.สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.หญิง นันทวรรณ เจริญวานิช ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท., พ.ต.อ.อัมรินทร์ อัมพรมหา ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. และ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.คธม.บช.ทท. เข้าร่วมรับมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ บช.ทท. และสนับสนุน กิจการงานของตำรวจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่า จำนวน 1 ล้านบาท ณ ห้องประชุม บช.ทท.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [...]

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์ .pdf จำนวน 7 ไฟล์) ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง บช.ทท.ครั้งที่ 2 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. P1 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บช.ทท. [...]

โลโก้ ททท.
โลโก้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการท่องเที่ยว
New Server