ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ดาว

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

สไมล์โฮส.เอเชีย
โลโก้ ททท.
โลโก้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการท่องเที่ยว