ติดต่อเรา

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540

Phone

ศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์: 1155
(24/7 & Multi-langauge Translators)

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับแจ้งเหตุ (ศรก.) – 020357070