กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540