ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ดาว

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

TOR โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63)

โครงการบูร

อ่านต่อ »