ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

TOR โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63)

โครงการบูร

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม ถึง กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศกองบ

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR , ราคากลาง และร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน ระยะเวลา 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63) ประกาศระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563

ประกาศร่าง

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเ

อ่านต่อ »