พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี

พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ

พลตำรวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์

รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล

รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา
เจษฎานนท์

ผู้บังคับการอำนวยการ
กองบัญชาตำรวจท่องเที่ยว

พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑

พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒

พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓