กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว Tourist Police Bureau

999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์กลาง 0-2134-0521 โทรสารกลาง 0-2134-2522
Web Site : thaitouristpolice.com E-mail : [email protected]

ตำแหน่ง

ยศ ชื่อ สกุล

ที่ทำงาน (ภายใน)

มือถือ

ผบช. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี 0-2134-0216 08-0535-3535
รอง ผบช พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ 08-1661-9922
รอง ผบช. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล 02-134-0527 08-1644-0430
หน.สนง. พ.ต.ท.สุรจิต เพชรจอม 08-9964-1975
นว.(สบ2) พ.ต.ต.ภฤศธร อยู่ทอง 08-3030-4763
New Server