โครงสร้าง บช.ทท. และอำนาจหน้าที่

ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องอำนาจหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบตามโครงสร้าง บช.ทท. ใหม่ นั้น สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ .pdf คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

โครงสร้าง บช.ทท.
โครงสร้าง บก.ทท.1
โครงสร้าง บก.ทท.2

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและขอบเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2560
ในส่วนของกองบัญชาการตำวจท่องเที่ยว

New Server