คำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว