รายชื่อ ขรก.ตร. ผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปี 2560

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดาวน์โหลดรายชื่อ ขรก.ตร. สอบท่องเที่ยวปี 60