ประชุมพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิด เกี่ยวกับกลุ่มผู้กระทำความผิดแก๊ง Call Center


วันนี้(24 พย 60) เวลา 10.00 น.
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการ ปปง. , พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ,
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท. รอง ผบช.ทท. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิด
เกี่ยวกับกลุ่มผู้กระทำความผิดแก๊ง Call Center ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการ
ในการที่จะมีการบูรณาการงานร่วมกันในทันทีตั้งแต่มีคดีมูลฐานสำคัญเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนดำเนินคดีอาญามูลฐาน
ของพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ การตรวจสอบเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์และการยึดอายัดทรัพย์สินในส่วนรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อีกทั้งเพื่อให้
พนักงานสอบสวนฯ ดำเนินการสอบสวนผู้เสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่ได้รับทันที โดยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้อง
ประชาชนผู้เสียหาย ไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อยืนยันคำร้องอีกครั้ง ส่งผลให้การเยียวยาและการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับ
ผู้เสียหายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ประธานคณะกรรมการ ปปง. ได้กล่าวย้ำว่า “ทุกหน่วยงานจะบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้สุจริตเราจะดำเนินด้วยความรวดเร็วทุกช่องทาง เพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฏหมายฟอกเงิน”