ประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันนี้ (1ธ.ค.60) เวลา 08.30 น.
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี รรท.ผบช.ทท.,
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.รอง ผบช.ทท.,
พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รรท.ผบก.ทท.1
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการทองเที่ยว และกีฬา