คนไทยถูกส่งกลับจากกัมพูชา อ้างว่าถูกหลอกไปทำCallcenter

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 22.30น. ที่กก.3 บก.ทท.1 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท. รอง ผบช.ทท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว คนไทยถูกส่งกลับจากกัมพูชา อ้างว่าถูกหลอกไปทำCallcenter


รายชื่อบุคคลที่ถูกทางการกัมพูชาส่งตัวกลับมายังประเทศไทย
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 22.00 น. เที่ยวบิน TG 585
1. นายนพดล เรืองเดช อายุ 23 ปี เกิด 03 เม.ย. 2537
หนังสือเดินทางเลขที่ AA589xxxx​​ที่อยู่ 33 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 0604 วันที่ 6 พ.ย. 2560
2. นายสิทธิชาติ ตาเต๊บ อายุ 47 ปี เกิด 23 ต.ค. 2513
หนังสือเดินทางเลขที่ AA3668xxxxที่อยู่ 3 หมู่ 1 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 0604 วันที่ 6 พ.ย. 2560
3. นายขาว ปวนสุข อายุ 46 ปี เกิด 17 พ.ย. 2514
หนังสือเดินทางเลขที่ AA194xxxxที่อยู่ 85 หมู่ 7 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
4. นางสาวมาลัย แก้วสุติน อายุ 35 ปี เกิด 19 พ.ย. 2525
หนังสือเดินทางเลขที่ AA8763xxxxที่อยู่ 92/3 หมู่ 6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
5. นายอลงกร ตาเต๊บ อายุ 21 ปี เกิด 06 มี.ค. 2539
หนังสือเดินทางเลขที่ AA8524xxxx​​ที่อยู่ 41/3 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
6. นายอมรศักดิ์ ยาเตี้ยง อายุ 30 ปี เกิด 15 ก.ย. 2530
หนังสือเดินทางเลขที่ AA5893xxxx​​ที่อยู่ 107/3 หมู่ 5 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
7. นายสีไพร เจาะดำ อายุ 47 ปี เกิด 3 พ.ย. 2513
หนังสือเดินทางเลขที่ AA8524xxxx​​ที่อยู่ 48/1 หมู่ 1 ต.วังหวัน อ.สามเงา จ.ตาก
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
8. นางสาวธิดารัตน์ เจาะดำ อายุ 37 ปี เกิด 01 ต.ค. 2523
หนังสือเดินทางเลขที่ AA8521xxxx​​ที่อยู่ 149 หมู่ 1 ต. โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560
9. นายวุฒิศักดิ์ พุ่มเกศา อายุ 29 ปี เกิด 17 พ.ย. 2531
หนังสือเดินทางเลขที่ AA48110xxxx
ที่อยู่ 53/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เดินทางไปประเทศกัมพูชาโดยสายการบิน JC Airline เที่ยวบินที่ QD 682 วันที่ 22 พ.ย. 2560