อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยวและการเดินรณรงค์เพื่อแสดงความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และบรรยาย เวลา 08.30 ณ ห้องจูบิลี อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

จำนวนอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 2020 คน