การแถลงข่าว “กรณีมัคคุเทศก์ถ่ายรูปเหยียบพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร”

การแถลงข่าว “กรณีมัคคุเทศก์ถ่ายรูปเหยียบพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร”
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ สน.บางกอกใหญ่
​ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กวดขันเรื่องความปลอดภัยและการสร้างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยว
ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย โดยคำนึงถึงวิถีการปฏิบัติในสถานที่โบราณสถานและโบราณวัตถุอย่างถูกต้อง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามดำเนินการกับกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่กระทำการอันไม่สมควร
เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

​ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข่าวการเผยแพร่ภาพหญิงไม่ทราบชื่อ จำนวน ๒ คน แสดงพฤติกรรม ไม่เหมาะสม
โดยผู้หญิง ๑ คน ในภาพได้ใช้เท้าเหยียบบริเวณพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ในลักษณะปีนป่ายโบราณสถาน
แล้วถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย โดยผู้โพสต์ในเฟสบุ๊คใช้ชื่อว่า “นางฟ้าใจร้าย กูไม่ใช่แม่พระ” จากนั้นได้มี การเผยแพร่ภาพดังกล่าว
ตามสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. , พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.๑ ,
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.๑, พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.ฯ, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ.ฯ,
พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.๑, พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.๑ บก.ทท.๑
สั่งการให้ พ.ต.ท.ชิงชัย ภูสำเภา สว.ส.ทท.๓ กก.๑ บก.ทท.๑ ทำการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลในภาพถ่าย
ที่กระทำการไม่เหมาะสมดังกล่าว

จากการสืบสวนทราบว่า ภาพของบุคคลผู้ที่ใช้เท้าเหยียบพระปรางค์ คือ นางสาวนรนนท นรคามินทร์ อายุ ๔๔ ปี สัญชาติไทย
อยู่บ้านเลขที่ ๒ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓-๖๔๐๘-๐๐๐xx-xx-x
ซึ่งมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ประเภททั่วไป(ต่างประเทศ) ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑-๕๗๓๓๑

จึงได้เชิญตัวนางสาวนรนนท นรคามินทร์ มาพบพนักงานสอบสวน สน.บางกอกใหญ่ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ในความผิดฐาน “ ปีนป่ายโบราณสถาน หรือกระทำการใดๆ หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ.โบราณวัตถุ โบราณสถานศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๓,๓๔ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๕) ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๙ ”
(อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
นางสาวนรนนทฯ รับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสารภาพว่าตนเป็นบุคคลในภาพดังกล่าวจริง
จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป​

ที่มา : กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว