ยุทธการ อินทรีทมิฬ (BLACK EAGLE) ครั้งที่ 10

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ยุทธการ อินทรีทมิฬ (BLACK EAGLE) ครั้งที่ 10
วันที่ 19 ธ.ค. 60 ผลการปฏิบัติ ดังนี้
ฟอร์จูนยูนิแมนชั่น พัฒนาการ 76 อาคาร A2 ชั้น 11
1.ห้อง 234/285 พบ
1)mrs.gomba musungu-tshiawala jacaquies ชาวคองโก แจ้งว่าหนังสือเดินทางเลข op 000xxxx
แต่ไม่มีหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดง แต่ตรวจสอบ pibic ถูกต้อง
2)ms. mujinga wambuyi ชาวคองโก ไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง
2.ห้อง 234/287 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
ชั้น 13
1. ห้อง 234/371 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
2.ห้อง 234/374 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
3.ห้อง 234/375 ห้องล็อค
ตึก B1 ชั้น 17 ห้อง 234/532 พบ
1)Ms.Jabeen Aysha ไม่มีหนังสือเดินทาง (มีบัตร unhcr)
2)Mr.Awan Ashfa Ahmad ไม่ทีหนังสือเดินทาง (มีบัตร unhcr)

Recent Posts
New Server