ยุทธการ อินทรีทมิฬ (BLACK EAGLE) ครั้งที่ 10

ยุทธการ อินทรีทมิฬ (BLACK EAGLE) ครั้งที่ 10
วันที่ 19 ธ.ค. 60 ผลการปฏิบัติ ดังนี้
ฟอร์จูนยูนิแมนชั่น พัฒนาการ 76 อาคาร A2 ชั้น 11
1.ห้อง 234/285 พบ
1)mrs.gomba musungu-tshiawala jacaquies ชาวคองโก แจ้งว่าหนังสือเดินทางเลข op 000xxxx
แต่ไม่มีหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดง แต่ตรวจสอบ pibic ถูกต้อง
2)ms. mujinga wambuyi ชาวคองโก ไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง
2.ห้อง 234/287 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
ชั้น 13
1. ห้อง 234/371 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
2.ห้อง 234/374 ห้องล็อค ไม่มีคนอยู่
3.ห้อง 234/375 ห้องล็อค
ตึก B1 ชั้น 17 ห้อง 234/532 พบ
1)Ms.Jabeen Aysha ไม่มีหนังสือเดินทาง (มีบัตร unhcr)
2)Mr.Awan Ashfa Ahmad ไม่ทีหนังสือเดินทาง (มีบัตร unhcr)