ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท.(สงขลา)

 In ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท.(สงขลา) จำนวน 1 หลัง

tourist police download icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  1. ราคากลาง
  2. TOR
Recent Posts
New Server