ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ 6

ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ 6
“มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน”

ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนโดยแสดงตน
เป็นบคคลอื่น หรือ กลุ่มแก๊ง Call Center มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไปและมีผู้หลงเชื่อ สูญเสียทรัพย์สิน
ไปเป็นจำนวนมาก และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปรามปรามการฉ้อโกงประชาชน
ผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ
และให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.ควบคุมกำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ
ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง Call Center ข้ามชาติ
โดยจากปฏิบัติการ 5 ครั้งที่ผ่านมา สามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้ 146 หมายจับ สืบสวนติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาได้ 98 ราย อยู่ระหว่าง สืบสวนติดตามจับกุม 48 ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท
นอกจากนี้ จากการปฏิบัติงานของสายด่วน 1710 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน 1155
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงของแก๊ง Call Center สามารถอายัดเงินของผู้เสียหาย
ที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้ว ระงับไม่ให้สามารถการถอนเงินออกไป
และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายแล้ว จำนวน 3 ราย รวมมูลค่า 1,496,629 บาท


ศูนย์ป้องกันปรามปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดย พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. /ผอ.ศูนย์ฯ
มอบหมายให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท./รอง ผอ.ศูนย์ฯ เชิญสมาคมธนาคารไทยและชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกหลองลวงจากแก๊ง Call Center
โดยได้กำหนดแนวทางการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังบัญชีต้องสงสัย
และมาตรการดำเนินการหากพบการกระทำความผิด ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และธนาคารทุกธนาคาร สามารถติดตามเฝ้าระวังบัญชีต้องสงสัย จนสามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง
และโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้ว ระงับไม่ให้สามารถการถอนเงินออกไป สามารถ ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชน
ที่เป็นเหยื่อของแก๊ง Call Center โดยอายัดและนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงิน 1,708,000 บาท ได้แก่

1. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ทองหล่อ เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้าย
รวมเป็นเงินจำนวน 5,700,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้จำนวน 990,000 บาท

2. ผู้เสียหายในคดีของ สน.โชคชัย เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้าย
รวมเป็นเงินจำนวน 1,185,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมคนร้ายและสามารถยึดเงินคืนจากคนร้าย
ที่เบิกเงินจากบัญชีในทันที จำนวน 195,000 บาท

3. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน 104,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้จำนวน 64,000 บาท

4. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.รัตนาธิเบศร์ เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน 459,000 บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือโดยอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้ทั้งหมด จำนวน 459,000 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ได้คืน เงินที่ถูกหลอกลวงไปให้กับผู้เสียหาย ทั้ง 4 ราย และจะดำเนินการสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป