ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ ๗

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ ๗
“มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน”

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือ กลุ่มแก๊ง Call Center มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไปและมีผู้หลงเชื่อ
จนเป็น เหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง“ศูนย์ป้องกัน และปรามปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ฯ
และให้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.ควบคุม กำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ ได้ประสานความร่วมมือ
กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายแก๊ง Call Center ข้ามชาติ
จากการปฏิบัติงานของสายด่วน ๑๗๑๐ ของสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน ๑๑๕๕
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงของ แก๊ง Call Center สามารถอายัดเงินของผู้เสียหาย
ที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายแล้วระงับไม่ให้สามารถถอนเงินออกไป และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย
จำนวน ๓ ราย รวมมูลค่าเป็นเงิน ๕๕๖,๙๐๕ บาท ได้แก่

๑.ผู้เสียหายในคดีของ สน.ประเวศ เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยัง บัญชีของคนร้าย
รวมเป็นเงินจำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้ จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท

๒.ผู้เสียหายในคดีของ สน.ราษฎร์บูรณะ เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของ
คนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ​

๓.ผู้เสียหายในคดีของ สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงินไปยัง
บัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๔๑๙,๙๐๕ บาท

สรุปจากการผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก็ง Call Center หลอกลวงไปยังบัญชีคนร้าย สามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๙๗,๕๓๔ บาท
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สายด่วน ๑๑๕๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๗๙๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๘๘๑
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ เลขที่ ๔๒๒ ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สายด่วน ๑๗๑๐
“ในกรณีที่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง ขอให้แจ้งสายด่วน ๑๑๕๕ และ ๑๗๑๐ โดยเร็วที่สุด”