เดินหน้าทลายเครือข่าย คอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

เดินหน้าทลายเครือข่าย คอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือ เครือข่ายแก๊ง Call Center มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไป
และมีผู้หลงเชื่อจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจานวนมากและ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปรามปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. , พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. ,
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท , พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,
พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก. ๑ บช.ทท. ,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. ,
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.๑ บช.ทท.,พ.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ. ,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.๒ ,พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ “ศูนย์ป้องกันและปรามปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสมุทรปราการชุดคดีคอลเซ็นเตอร์ ดำเนินการขยายผลจับกุม
ถึงผู้ร่วมกระบวนการ ระดับผู้สั่งการ และ “ม้ากดเงิน” ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหา ได้ ๓ ราย ดังนี้
๑.จับกุม นายวสิฐวิชญ์ สุขเบื้องบน อายุ ๔๓ ปี ผู้ใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีส้ม ทะเบียน ขข-๘๓๗๒ ชลบุรี
ตระเวนถอนเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหาย จากตู้กดเงินสดบริเวณพื้นที่ ลาดพร้าว ,ทองหล่อ,บางเขน อ.บางแก้ว และ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ที่บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๐ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๕๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน ๒ หมาย ได้แก่ ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๒๘๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ” และหมายจับศาลอาญาที่ ๒๙๙/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ความผิดฐาน “ร่วมกันบุกรุกเคหะสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน และร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่น
ในเวลากลางคืน” พร้อมทั้งยึดทรัพย์สิน จานวน ๒๖ รายการ ได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีส้ม ทะเบียน ขข-๘๓๗๒ ชลบุรี
ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการถอนเงิน ,เงินสดจานวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท และอื่นๆ รวม ๒๖ รายการ

๒.จับกุม นายณัฐพงศ์ ตรัยรัตนยนต์ อายุ ๓๘ ปี ผู้ทำหน้าที่ม้ากดเงิน ใน และเป็น ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่
๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”
และหมายจับศาลอาญาที่ ๑๘ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็น
บุคคลอื่น”จับกุมได้ที่บริเวณ ห้องพักเลขที่ ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารถิ่นทองแมนชั่น ถนนรัชดาภิเษก ๑๓ แขวง- เขตดินแดง กรุงเทพฯ
๓.จั บ กุ ม นายซู เช่ า หลง (MR.SUN,SHAO-LUNG) อายุ ๒๒ ปี สัญชาติ ไต้หวัน ได้ ขณะที่ทำการทดสอบบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่บริเวณ ตู้กดเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท สาขาเพชรการเคหะ ตำบลเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ของศาลอาญาที่ ๑๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน”
พร้อมทั้งยึดของกลาง อาทิ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์จานวน ๒ ใบ โทรศัพท์จานวน ๒ เครื่อง เสื้อผ้าและกระเป๋าที่ใช้กดเงิน
และอื่นๆ รวม ๕ รายการ
สรุปผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา ได้ ๓ ราย พร้อมยึดทรัพย์สนจำนวน ๓๑ รายการ

Recent Posts
New Server