เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

 In ข่าวประชาสัมพันธ์, ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลงาน บช.ทท.

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาภิบาล เกิดความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส่ ให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่า “สุจริต เป็นธรรม”

tourist police download icon ดาวน์โหลดเอกสาร

Recent Posts
New Server