เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

 In ข่าวประชาสัมพันธ์, ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลงาน บช.ทท.

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ข้าราขชตำรวจและลูกจ้างประจำขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส่พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำสร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ฯ

tourist police download icon ดาวน์โหลดเอกสาร

Recent Posts
New Server