โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 ทำกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม
นำเด็กแว้นตามโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 ทำกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม”
หลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 เป็นการนำเยาวชนที่ถูกควบคุมเนื่องจากนำรถจักรยานยนต์
ออกมาแข่งขันบนทางสาธารณะ จำนวน 50 คน มาอบรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง
ในมิติใหม่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กแว้นคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า หลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็ก
และเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 ได้มีการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความรับผิดชอบ
ความเสียสละต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว กองทัพบก
กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กรุงเทพมหานคร
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองกองบัญชาการตำรวจนครบาล และแขวงทางหลวงกรุงเทพ

เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ แบ่งออกเป็น
1. หัวหน้าส่วนราชการ​​​​​​​​ จำนวน ​​9 ท่าน
2. เด็กและเยาวชน ตามโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 3 ​​​​​​​​​​​จำนวน​​ 50 คน
3. ทีมโค๊ช​​​​​​​​​​ จำนวน ​​10 คน
4. ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว​​​​​ จำนวน​​ 50 นาย
5. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ​​​จำนวน ​​25 นาย
6. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 2​​​​ จำนวน​​ 20 นาย
7. ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร​​​​​ จำนวน​​ 10 นาย
​​รวมทั้งสิ้น​​​​​​​​จำนวน​ 174 นาย
​โดยจะร่วมทำกิจกรรมทาสีฟุตบาทบริเวณถนนแจ้งวัฒนะระหว่างคลองเปรมประชากรถึงคลองประปา ทั้งขาเข้าและขาออก
ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561.