ตำรวจท่องเที่ยวทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ ๖

ตำรวจท่องเที่ยวทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ ๖

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น หรือ กลุ่มแก๊ง Call Center มีพฤติการณ์ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทั่วไปและมีผู้หลงเชื่อ
จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคาสั่งให้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกัน และปรามปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.
เป็น ผอ.ศูนย์ฯ และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ควบคุม กำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์ฯ
ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ร่วมปฏิบัติการ ทลายเครือข่ายแก๊ง Call Center ข้ามชาติ
จากการปฏิบัติงานของสายด่วน ๑๗๑๐ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ สายด่วน ๑๑๕๕
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับทางธนาคาร ไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวง ของแก๊ง Call Center สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง
และโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้ายได้ทัน และนำเงินคืน ให้กับผู้เสียหายได้ จํานวน ๑๖ ราย รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๐,๘๘๐ บาท

ได้แก่
๑. ผู้เสียหายในคดีของ สน.โคกคราม เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ผู้เสียหายในคดีของ สน.เพชรเกษม เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจานวน ๘๕,๖๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๙,๖๓๑ บาท

๓. ผู้เสียหายในคดีของ สน.พญาไท เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้ําที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด

๔. ผู้เสียหายในคดีของ สน.คลองตัน เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจานวน ๒,๙๓๘,๐๖๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๕. ผู้เสียหํายในคดีของ สน.บางนา เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๙๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินของผู้เสียหายรายนี้จากผู้ต้องหาไว้ได้
จำนวน ๑๕๕,๘๗๐ บาท

๖. ผู้เสียหายในคดีของ สน.สุทธิสาร เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด
๗. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.บางบัวทอง เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจานวน ๑๔๕,๐๘๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินของผู้เสียหายรายนี้จากผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมด
๘. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองราชบุรี เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๗๔,๙๗๐ บาท

๙. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.โพทะเล จว.พิจิตร เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอน เงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจานวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด
๑๐. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองชุมพร เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้ จำนวน ๒๔๙,๗๓๑ บาท

๑๑. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอน เงินไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้ําที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด
๑๒. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.ขุนทะเล เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๑๑๐,๓๕๐ บาท

๑๓. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ดินแดง เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด

๑๔. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.ปากเกร็ด เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๕๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด

๑๕. ผู้เสียหายในคดีของ สภ.เมืองระยอง เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ไว้ได้
จำนวน ๔๗๗,๗๔๘ บาท

๑๖. ผู้เสียหายในคดีของ สน.ลุมพินี เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง Call Center ถูกหลอกให้โอนเงิน
ไปยังบัญชีของคนร้ายรวมเป็นเงินจานวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายรายนี้ ไว้ได้ทั้งหมด

จํากผู้เสียหายจํานวน ๑๖ ราย เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายได้เต็มจํานวนทั้งหมด จํานวน ๘ ราย

สรุปผลการปฏิบัติงานในการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก็ง Call Center หลอกลวง ไปยังบัญชีคนร้าย
สามารถอายัดเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ จํานวน ๓๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๖๑,๗๗๔.๔๗ บาท

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ
ต้ังอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สายด่วน ๑๑๕๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๗๙๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๘๘๑
ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สายด่วน ๑๗๑๐
ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๑ เลขที่ ๔๒๒ ถนน พระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
“ในกรณีที่รู้ตัวว่าถูกหลอกลวง ขอให้แจ้งสายด่วน ๑๑๕๕ และ ๑๗๑๐ โดยเร็วที่สุด”