กรณีเหตุนักธุรกิจชาวอังกฤษ ถูกชิงทรัพย์ท่ี่ห้องพักในโรงแรมย่านสุขุมวิท

กรณี เหตุนักธุรกิจ ชาวอังกฤษ ถูกชิงทรัพย์ท่ี่ห้องพัก ในโรงแรมย่านสุขุมวิท
ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมท่ี่กระทบกับความมั่นคง และอาชญากรรมท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์และ การท่องเท่ี่ยวของประเทศไทย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้้น
โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลาประมาณ 16.00 น.
เจ้าพนักงานตำรวจภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ,
พลตำรวจตรีนิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล,พลตำรวจตรีประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1,
พลตำรวจตรีมงคล วรุณโณผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 , พันตำรวจเอกอัศวยุทธ นุชพุ่ม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ,
พันตำรวจเอกพรชัย ชลอเดช รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 , พันตำรวจเอกธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี และพันตำรวจเอกธีรศักด์ิ ภิญโญ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล 5
ได้จับกุมตัวนายจอร์น(นามสมมุติ) อายุ 67 ปี สัญชาติอังกฤษ ก่อเหตุชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้
ท่ี จ.99/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยใบอนุญาตสิ้นสุด
พฤติการณ์ เม่ือวัน ท่ี่ 12 ก.พ. 2561 เวลาประมาณ 01.00 น. ได้มีคนร้ายซ่ึงมีลักษณะคล้ายชาวต่างชาติ ก่อเหตุชิงทรัพย์
นายไมเคิล(นามสมมุติ)อายุ 69 ปี สัญชาติอังกฤษที่โรงแรมแห่งหน่ึงย่านสุขุมวิท ซ่ึงผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้
และพนักงานสอบสวนได้ร้องขอศาลให้ออกหมายจับไว้แล้ว

หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนได้ติดตามหาตัวคนร้ายเรื่อยมา กระทั่งเม่ื่อวันท่ี่ 18 ก.พ. 2561 ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบชาวต่างชาติ
ซ่ึงมีตำหนิรูปพรรณตามภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน อยู่ที่บริเวณปากซอยสุขุมวทิ 4
(ซอยนานา) ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รุดไปตรวจสอบ ปรากฏว่าพบชายชาวต่างชาติ
ที่มีตำหนิรูปพรรณตรงตามหมายจับดังกล่าวจริง จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและ แสดงหมายจับจากนั้นได้ควบคุมตัว
มายังสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
โดยคนร้ายมีพฤติกรรมออกตระเวนหาเหยื่อตามล๊อบบ้ีโรงแรมต่างๆ เมื่อพบดูเหยื่อซ่ึงมีอายุมากและมีอาการ มึนเมา
จึงได้เดินตามเหยื่อขึ้นไปยังห้องพักและอาศัยจังหวะที่เหยื่อเปิดประตูห้องได้รีบตามเข้าไปในห้องผลักเหยื่อ
และใช้เชือกมัดมือ ใช้ผ้าปิดตา และให้ดื่มน้ำ ทำให้เหยื่อหมดสติ แล้วได้ลักเอาทรัพย์สินเป็นนาฬิกายี่ห้อพันนาราย จำนวน 1 เรือน ,
เงินสด และทรัพย์สินภายในห้อง แล้วหลบหนีไป ( รวมทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายประมาณ 440,000 บาท ) แล้วหลบหนีไป
*เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลาประมาณ 01.00 น.
*จับกุมผู้ต้องหาน้ีได้เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. ปากซอยสุขุมวิท 4 (ซอยนานา) ถนนสุขุมวิท
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
**หากมีผ้เูสียหายเคยถูกคนร้ายก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวโปรดติดต่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี โทร.02-252-8952**

บันทึกยินยอม การให้ข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าฯ Mr. JOHN LANE ( จอร์น เลน ) อายุ 67 ปี สัญชาติ อังกฤษ เลขหนังสือเดินทาง 53530xxxx ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำตัวข้าฯ เสนอข่าวต่อสื่อมวลชน กรณี ข้าฯ ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวพร้อมด้วยของกลางคือ
1.ธนบัตรเงินสกุลแอฟริกาใต้ ฉบับละ 200 รัน จำนวน 4 ฉบับ รวมจำนวน 800 รัน
2.เชือกไนลอน จำนวน 2 เส้น
โดยกล่าวหาว่า “ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน” ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ จ.99/2561 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561
อน่ึงในการให้ข่าวการสัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนในคร้ังน้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธรารณะเป็น การให้ข้อมูลต่อสังคม
เป็นการป้องปรามไม่ให้มีผู้กระทำผิดต่อไป และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ต้องหา ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดบังคับขู่เข็ญ
หลอกลวงหรือให้คำมั่นว่าจะให้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น