ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.สระแก้ว 1 แห่ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท พีพี อรัญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด—.