รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ ผบก.ทท.3 ร่วมส่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตากลับประเทศสิงคโปร์

วันนี้ 21 ก.พ. 61 เวลา 19.00 น.
พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.8 , พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 , พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม ผกก.2 บก.ทท.3
และ พ.ต.ต.เอกชัย ศิริ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 ร่วมต้อนรับ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และร่วมส่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาชาวอังกฤษเพื่อเดินทางไปสิงคโปร์ ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อ.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต