การตรวจสอบพื้นที่ ท่าเทียบเรือบลูด้ามารีน

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

การตรวจสอบพื้นที่ ท่าเทียบเรือบลูด้ามารีน
วันเวลาที่ทำการตรวจค้น 2 มีนาคม  2561 เวลา 13.30 น.
สถานที่ตรวจสอบพื้นที่   ท่าเทียบเรือบลูด้ามารีน ท่าเทียบเรือหาญทะเล ท่าเทียบเรือรัสเซีย หมู่ 4 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจสอบพื้นที่  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาร่วมกับ
พ.ต.อ. อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1 บช.ทท. ,พ.ต.อ. พนันชัย  ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2 บช.ทท.,
พ.ต.อ. นิธิธร จิตติกานนท์ รอง ผบก.สปพ.บช.น.,พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรม ผกก.2 บก.ทท.3บช.ทท.,
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.คธม.บช.ทท.,พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร ผกก.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา,
พ.ต.ท.บัณฑิต ขาวสุธรรม    รอง ผกก.คธม.บช.ทท.,พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ทหาร ร.25 พัน 2,
เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.ท้ายเหมือง,นปพ.ภ.จว.พังงา,ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร,ชุดปฏิบัติการฉลามขาว,
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พฤติการณ์ในการตรวจสอบพื้นที่  เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
ได้รับการประสานงานจาก พ.ต.อ. ธงชัย วิไลพรม  แจ้งว่าบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าวมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ของเจ้าท่า ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในการประกอบการ  เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
ว่ามีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปลูกสร้างถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ผลการตรวจสอบพื้นที่
1. ท่าเทียบเรือบลูด้ามารีน ตรวจสอบพบว่ามีการปลูกสร้างสะพานไม้และโป๊ะทำเป็นท่าเทียบเรือล่วงล้ำลงไปในคลองทุ่งมะพร้าว
จากการตรวจสอบปรากฏว่า นายประกิต ศรอินทร์ ได้มอบอำนาจให้  นายวิชาญ  วงษ์เณร มายื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
แม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าฯ
ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วลงเลขรับสารบรรณที่ 8017 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.46 น.
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
2. ท่าเทียบเรือหาญทะเล ตรวจสอบพบว่ามีการปลูกสร้างสะพานไม้และโป๊ะทำเป็นท่าเทียบเรือล่วงล้ำลงไปในคลองทุ่งมะพร้าว
จากการตรวจสอบปรากฏว่า นายไชยยงค์ อุดมภาพ ได้มอบอำนาจให้  นางนาตยา ดีมีศรี มายื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
แม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าฯ
ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วลงเลขรับสารบรรณที่ 6986 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.06 น.
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
3. ท่าเทียบเรือมีเล็ท(รัสเซีย)  ตรวจสอบพบว่ามีการปลูกสร้างสะพานไม้และโป๊ะทำเป็นท่าเทียบเรือล่วงล้ำลงไปใน
คลองทุ่งมะพร้าว จากการตรวจสอบปรากฏว่า นายคำรณ คงเดิม มายื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งสำนักงาน เจ้าท่าฯ ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว
ลงเลขรับสารบรรณที่ 8982 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 17.13 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาและการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ซึ่งกรณีดังกล่าว เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือทั้ง 3 ท่า ได้มายื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ และผู้ที่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาจะได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง
สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อนึ่ง ในการตรวจสอบพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน  โดยอาศัยอำนาจตาม ม.๔๔ และ คำสั่ง คสช.ที่ ๑๓/๕๙
ในการเข้าตรวจสอบ  ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย ขู่เข็ญ หรือทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินแต่อย่างใด

Recent Posts
New Server