จัดอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางและประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนคำสั่ง

ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จัดอบรมเด็กแว๊นและผู้ปกครองครั้งที่ 20
หลังก่อเหตุแข่งขันจักรยานยนต์ในทาง พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
จัดอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางและประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทาง
และพักอาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและคำสั่ง คสช ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จึงได้บูรณาการกำลังกับกองบังคับการตำรวจจราจร, บก.น. 1 – 9,
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 1,000 คน
และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 1,000 คัน

เยาวชนทั้งชายและหญิงรวมทั้งผู้ปกครอง 76 คน ซึ่งถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยว
และตำรวจท้องที่ ควบคุมได้ หลังออกมาแข่งขันจักรยานยนต์ในทาง พื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
ประกอบด้วย คลองตัน ทองหล่อ พระโขนง ท่าเรือ คลองเตย และบางนา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
เข้ารับการอบรมจากกองบัญชาการกองทัพไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมถึงกรมการขนส่งทางบก เป็นครั้งที่ 20 ตั้งแต่มีการออกกวดขันกับกลุ่มเยาวชน ที่ออกมาแข่งขันจักรยานยนต์ในทาง
มากว่า 1 มี โดยจับกุม เยาวชนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช รวมทั้งสิ้น 1200 กว่าราย

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าการจับกุม อย่างต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปี
ทำให้จำนวนเยาวชนที่ออกมาแข่งขันจักรยานยนต์ในทาง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช 22/2558 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดึงเยาวชนที่เคยหลงผิดมาเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไป

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจับกุม กวดขัน การแข่งรถในทางบริเวณพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
ซึ่งผลจากการจับกุมดังกล่าว ได้ควบคุมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และประพฤติตนไม่สมควร ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558
และ 46/2558 จำนวน 48 ราย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และยั่งยืนครบถ้วนในทุกมิติ กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชน
รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในวันนี้ (13 มีนาคม เวลา 10.00 น.) โดยเชิญเยาวชน 43 ราย, ผู้ใหญ่ 9 ราย
และผู้ปกครอง 24 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย เพื่อให้ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทาง ป้องกันไม่ให้เยาวชน
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวอีก
ซึ่งในการประชุมอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการขนส่งทางบก
มาร่วมให้ความให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ซึ่งในดำเนินการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์
ในทาง จำนวน 19 ครั้ง โดยในการอบรมครั้งที่ 20 (13 มีนาคม 2561) นี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย
มีการดำเนินกวดขันจับกุมรถแข่งในทาง มาแล้ว จำนวน 25 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบกว่า 1,289 คัน
​2. จับกุมเยาวชนประพฤติตนไม่สมควร 615 ราย
​3. จับกุมตาม พรบ. จราจร 836 ราย
​4. จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด 51 ราย ​
อนึ่ง หากประชาชนพบเบาะแสหรือการแข่งจันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ กรุณาแจ้ง สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง