ตำรวจท่องเที่ยว จับกุมชายชาวเมียนมาร์ ลักลอบสวมบัตรมัคคุเทศก์ทำหน้าที่ พาทัวร์นักท่องเที่ยวย่านราชประสงค์

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ตำรวจท่องเที่ยว จับกุมชายชาวเมียนมาร์ ลักลอบสวมบัตรมัคคุเทศก์ทำหน้าที่ พาทัวร์นักท่องเที่ยวย่านราชประสงค์
ขณะที่ยอดมัคคุเทศก์ ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศไม่ถึงครึ่ง

​ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการกับอาชญากรรมที่กระทบกับภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เช่น กลุ่มผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 มัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว
และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
​สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,
พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.1,พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง,
พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 และ พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้วผกก.กก.คธม.บช.ทท., โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน กก.1 บก.ทท.1
และตำรวจกองกำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ 191
และกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การท่องเที่ยว หน้าพระบรมมหาราชวัง
(ตรวจสอบมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย/ กลุ่มผู้ประกอบการที่ มีพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว / รถแท็กซี่ / รถตุ๊กตุ๊ก
ณ สามแยกประตูวิเศษชัยศรี พระบรมมหาราชวัง

​ผลการปฏิบัติพบการกระทำผิดดังนี้
๑. พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ข้อหา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ กำหนด รวม ๕ ราย แบ่งเป็น
๑.๑ ไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่ของมัคคุเทศก์ หรือ ละทิ้งงานในหน้าที่ ๑ ราย
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลาในการนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามข้อตกลงที่ได้กระทำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ๒ ราย
๑.๓ ไม่พกใบสั่งงานมัคคุเทศก์(Job Order) ติดตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน ๒ ราย
๒. พ.ร.บ. จารจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ รวม ๒๔ ราย แบ่งเป็น
๒.๑ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ๑ ราย
๒.๒ การแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๔ ราย
๒.๓ จอดรถในที่ห้ามจอด ๑๙ ราย
๓. พ.ร.บ.รถยนต์
๓.๑ ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ (จ้างเหมา) ๕ ราย
๔. ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ๑๐ ราย

​ทั้งนี้ได้ร่วมจับกุม MR.LEE SHOUN KYEIN (นาย ลี ชวน เยียน) อายุ 28 ปี สัญชาติ เมียนมาร์
​พร้อมด้วยของกลาง 1.บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ ชื่อนายธนลภย์ เหวินศิริวิทยา หมายเลขประจำบัตร 13-03488
และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลข 8-5020-8700x-xx-x พบที่สายคล้องบัตรในขณะใส่คล้องคออยู่ระหว่างจับกุม 2.แผ่นซีดีบันทึก VDO ขณะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ​ว่ากระทำความผิดฐาน “ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ
หรือเอกสารราชการปลอม,เป็นบุคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต,ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต (พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว),ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มาตรา 8
(พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว)”
​กล่าวคือ ระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ออกตรวจสอบผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 บริเวณศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ จนกระทั่งพบ MR.LEE SHOUN KYEIN
หรือ นาย ลี ชวน เยียน (ทราบชื่อภายหลัง) แขวนบัตรมัคคุเทศก์คล้องคอทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์อยู่ในบริเวณดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเข้าไปแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์จากนั้นจึงได้ทำการขอตรวจบัตรประจำตัว
มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ ที่นำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พบว่าบัตรดังกล่าวมีความผิดปกติลักษณะเหมือนมีการแก้ไข
ภาพถ่ายในบัตร เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ขอตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์
แต่ไม่สามารถนำมาให้ตรวจสอบได้และให้การยอมรับว่าเป็นคนสัญชาติเมียนมาร์ และปลอมแปลงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์จริง
โดย เก็บบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ของนายธนลภย์ เหวินศิริวิทยา มาและนำรูปถ่ายของตนเองมาติดแทนเพื่อนำมาใช้ตบตาเจ้าหน้าที่
ในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ประสาน นิติกรกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาร่วมตรวจสอบบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์จริงแต่มีการปลอมแปลงแก้ไขภาพถ่าย
ในบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ จึงแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจท่องเที่ยว ได้สนธิกำลังกับตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พร้อมด้วยตำรวจท้องที่
ระดมกำลังออกตระเวนตรวจสอบตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านหน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นจุดใหญ่
ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลั่งไหลมาชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรม โดยพบว่ามีรถบัส รับส่งนักท่องเที่ยว จำนวนมาก
ทยอยเข้ามาจอดบริเวณด้านข้าง ก่อนนำนักท่องเที่ยว เดินเป็นแถวเข้าสู่ตัวพระบรมมหาราชวัง

 

 

นอกจากนี้ยังได้จับกุม ผู้ให้บริการรถสามล้อ จอดในพื้นที่ห้ามจอด และรถแท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสาร รวมถึงผู้ประกอบการ
ที่ขายสินค้า เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยตั้งจุด จัดทำบันทึกจับกุม ก่อนส่งไปเปรียบเทียบปรับตามกฏหมาย

สำหรับการลงทะเบียนมัคคุเทศก์ตั้งแต่ 1 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีมัคคุเทศก์ เข้ายื่นเอกสารที่กรมการท่องเที่ยว
ไม่ถึงครึ่ง ของจำนวนที่มีอยู่ในทะเบียนกว่า 80,000 คน

ตำรวจจึงได้ตั้งจุดตรวจบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ บัตรประจำรถ เอกสารการจัดทำทัวร์นำเที่ยว ของบริษัท
เพื่อป้องกันปัญหาการนำเอกสารปลอม มาใช้ในการให้บริการนักท่องเที่ยว

จากการตรวจ ตำรวจพบนายลี ชวน เยียน อายุ 29 ปีสัญชาติเมียนมาร์แขวนบัตรมัคคุเทศก์ ออกมาให้บริการนักท่องเที่ยว
แต่เมื่อตรวจสอบ เลขประจำตัว พบว่าไม่ตรงกับผู้ครอบครอง จึงควบคุมตัวไปสอบสวน

โดยนายลี ชวน เยียน ให้การรับสารภาพว่า พบบัตรมัคคุเทศก์ ตกอยู่ จึงเก็บมาใช้ โดยตัดรูปของตนเอง ปิดทับรูปเจ้าของบัตร
ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยถูกตรวจสอบจนกระทั่ง ออกให้บริการ ย่านราชประสงค์

พลตำรวจตรีสุรเชษฐฺ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว บอกว่าจากนี้ไปจะเข้มงวด กับผู้ให้บริการเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ในปีการท่องเที่ยวปีนี้ด้วย
โดยขณะนี้พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากกว่า ปีที่ผ่านมา 10% แล้ว

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล
รองผู้บัญชาการตำรวจทั้งเที่ยว

Recent Posts
New Server