ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)-(เพิ่มเติม)

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตร – ผู้บังคับหมู่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การทดสอบความรู้และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้แต่งตั้งข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องผ่านการทดสอบหลักเกณฑ์ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกำหนด

ดังนั้น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับข้าราชการตำรวจที่สมัครใจขอรับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียกปรากฏตามไฟล์เอกสาร .pdf ที่ได้แนบมาด้วยนี้

  1. รับสมัคร 28 มี.ค. 61 ถึง 11 เม.ย. 61
  2. ทดสอบวันเสาร์ที่ 28 เม.ย.61
  3. ประกาศผลฯ วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61
  4. ดาวน์โหลด >>ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ปี 2561
  5. ดาวน์โหลด >>แก้ไข แบบบันทึกสมัครใจ ให้ใช้แบบนี้น่ะค่ะ