ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 5 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 5 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว
ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคงส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น กลุ่มเครือข่ายปลอม ธนบัตร (Black Money)
กลุ่มเครือข่ายหลอกลวงแต่งงาน (Romance Scam) กลุ่มเครือข่ายผลิต และปลอมบัตรเครดิต (Skimming)
กลุ่มคนหลอกลวงนาเพชรปลอมมาจำหน่าย กลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัว เป็นกลุ่มกระทำผิดอาชญากรรมต่างๆ และยาเสพติด
รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยการอนุญาตสิ้นสุดลง

ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาวิธีการกระทำความผิดให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยง การตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2,
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีปฏิบัติการออกระดม กวาดล้างอาชญากรรม
และบูรณาการกาลังจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ 191, หน่วยอรินทราช 26, หน่วยรบพิเศษสยบไพรี
จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สน.พญาไท
ได้ร่วมกันปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จํานวน 108 จุด ทั่วประเทศ

สามารถทําการจับกุมผู้ต้องหาได้ ทั้งหมด 123 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1.จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดการอนุญาต”
จํานวน 17 ราย (สัญชาติ อินเดีย 9 ราย, กัมพูชา 2 ราย, ปากีสถาน 2 ราย, จีน 1 ราย, เมียนมา 1 ราย, เคนยา 1 ราย และ อียิปต์ 1 ราย)
อันดับที่ 1 Ms.Yu Guang (ยู กวง) อายุ 38 ปี GI655xxxx  จีน
อันดับที่ 2 Mr.Komal Deep อายุ 24 ปี L172xxxx อินเดีย
อันดับที่ 3 Mr.Amandeep Singh อายุ 27 ปี M382xxx อินเดีย
อันดับที่ 4 Mr.Virendra Yadav อายุ 35 ปี N328xxx อินเดีย
อันดับที่ 5 Mr.Hann Sophy (นางฮาน โซพี) กัมพูชา
OVER 4304 วัน (เชียงราย) รับจ้าง OVER 1353 วัน (ชลบุรี) รบเร้าแขก OVER 1056 วัน (ชลบุรี) รบเร้าแขก OVER 853 วัน (กทม.) ขายผ้า OVER 847 วัน (สระแก้ว) รับจ้าง
2.จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จํานวน 91 รําย (สัญชาติเมียนมา 62 ราย, ลาว 14 ราย, กัมพูชา 4 ราย, เวียดนาม 3 ราย, อินเดีย 3 ราย,
ปากีสถาน 3 ราย, เบลเยียม 1 ราย, ออสเตรเลีย 1 ราย) 3.จับกุมข้อหาอื่น ๆ จํานวน 15 ราย
(สัญชาติเวียดนาม 5, เมียนมา 3 ราย, อินเดีย 2 ราย, อังกฤษ 2 ราย, ไทย 2 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย)
ในการตรวจสอบครั้งนี้ ได้ทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 108 เป้าหมาย
แบ่งเป็น เป้าหมายสถานศึกษา จานวน 49 เป้าหมาย และเป้าหมายบ้านพัก จำนวน 59 เป้าหมาย
ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาที่มีชาวต่างชาติเข้ามายื่นหลักเกณฑ์ขออยู่ต่อวีซ่า ประเภท NON-ED
ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับสถาบันการศึกษา (MOU)
ให้ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจตามตารางเรียน หากพบว่าขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจำเป็น และไม่มีการบอกลากับทางโรงเรียน จะดำเนินการยกเลิกวีซ่าให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนตามแบบ สตม.2
โดยในเดือน มี.ค. 61 ได้มีการยกเลิกวีซ่าแล้วจำนวน 4 ราย
รวมยุทธการ 5 ครั้ง ตรวจค้นเป้ําหมาย 2346 เป้ําหมาย จับกุมผู้กระทําความผิดได้ ทั้งหมด 490 ราย

Recent Posts
New Server