กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝ่าฝืนข้อห้าม ปืนขึ้นไปโพสต์ท่าถ่ายภาพโดยทำกิริยาไม่เหมาะสม ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

แถลงข่าวจับกุมตัวนักท่องเที่ยวชาวเซอเบียร์ จำนวน 2 คน
“กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝ่าฝืนข้อห้ามปืนขึ้นไปโพสต์ท่าถ่ายภาพโดยทำกิริยาไม่เหมาะสม
ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 21 มี.ค.61 ซึ่งได้มีข่าวการเผยแพร่ภาพชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ
จำนวน 2 คน โดยแสดงพฤติกรรมฝืนข้อห้าม ปืนขึ้นไปโพสต์ท่าถ่ายภาพโดยทำกิริยาไม่เหมาะสม

วันที่ 24 มีนาคม 2561
ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กวดขันเรื่องความปลอดภัยและการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
และตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยคำนึงถึงวิธีการปฏิบัติในสถานที่โบราณสถานและโบราณวัตถุอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวอันเป็นการสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามดำเนินการกับกลุ่มบุคคล
หรือผู้ที่กระทำการอันไม่สมควร เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีข่าวการเผยแพร่ภาพชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อ จำนวน 2 คน
โดยแสดงพฤติกรรมฝืนข้อห้าม ปืนขึ้นไปโพสต์ท่าถ่ายภาพโดยทำกิริยาไม่เหมาะสมจำนวน 1 คน
ซึ่งในภาพได้มีการปืนป่ายขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใช้หลังพิงเสา
และนั่งชันเข่าบนกำแพงของอุโบสถดังกล่าวเพื่อถ่ายภาพอย่างมาเหมาะสม โดยมีชาวต่างชาติอีก 1 คนทำหน้าที่ถ่ายภาพให้
กรณีดังกล่าวมีผู้โพสต์เฟสบุ๊ค ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความตำหนิการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ดังกล่าว จากนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท. 1,
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1,
พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย ผกก.๓ บก.ทท.๑ ร่วมกับ พ.ต.อ.สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สน.พระราชวัง
สั่งการให้ พ.ต.ท.ภูริทัต บุญช่วย สว. ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1, พ.ต.ต.สมัชญ์ บำรุงชาติ สว. กก.1 บก.ทท.1
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ทำการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับบุคคลในภาพถ่ายที่กระทำการไม่เหมาะสมดังกล่าว
จากการสืบสวนทราบว่า ภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฝ่าฝืนข้อห้าม ปืนขึ้นไปโพสต์ท่าถ่ายภาพ
โดยทำกิริยาไม่เหมาะสมภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ
Ms.NADICA CURCIN อายุ 31 ปี สัญชาติเซอเบียร์ หนังเสือเดินทางเลขที่ 00835xxxx
(เป็นบุคคลผู้ปีนป่ายขึ้นไปบนกำแพงอุโบสถของวัดฯ และแสดงกิริยาไม่เหมาะสม เพื่อให้เพื่อนถ่ายภาพ) และ
MR.VLADIMIR VEIZOVIC อายุ 31 ปี สัญชาติเซอเบียร์ หนังสือเดินทางเลขที่ 00824xxxx (เป็นบุคคลผู้ถ่ายภาพ)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เชิญตัว บุคคลทั้งสอง มาที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388”
(อัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท) เบื้องต้น Ms.NADICA CURCIN รับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสารภาพว่า
ตนเป็นบุคคลในภาพดังกล่าวจริง จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Recent Posts
New Server