ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับตำรวจ 191 จับกุมเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า BANGKOK VAPE

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

วันนี้(30มีค61) เวลา 11.30 น.
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.บช.ทท.,พล.ต.ต. ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบก.บก.สปพ, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์,
พ.ต.อ.สาราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว ผกก.สายตรวจ ,พ.ต.อ.สุพล ค้าชู ผกก.สน.โชคชัย,
พ.ต.ท. อานันท์จักร กนกนพวัชร์,พ.ต.ท.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์,พ.ต.ท.วสันต์ ธวัชชัยวิรุษต์ รอง ผกก.สายตรวจ ,
ร.ต.อ.ไพบูลย์ สอโส รอง สว.งานสายตรวจ ได้ร่วมทาการจับกุมตัว
๑. นายสุรเชษฐ์ บุญไชย อายุ ๒๙ ปี ที่อยู่ ๕๒๕๗/๑๑๗ ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกจับที่ ๑
๒. Mr.Gabriel Chong Sze Ern แก๊งปลอมบัตร

พร้อมด้วยของกลาง
๑. ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ ตัว
๒. อะตอม จำนวน ๒๙ ตัว
๓. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๔๙๒ ขวด

โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนาหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่า
เป็นของที่ยังมิได้เสียภาษีหรอของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดี
ถือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้น”
“ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓ ให้สินค้าตามบัญชีท้ายประกาศ
เป็นสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๙ บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” “ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๔
ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร”
“ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องห้ามขายหรือห้ามใช้บริการสินค้าบารากู่ไฟฟ้าหรือ บุหรี่ไฟฟ้า
หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ”บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหมายความว่าอุปกรณ์
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทาให้เกิดแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหยในลักษณะคล้ายควัน ไม่ว่าจะกระทำขึ้นด้วยวัตถุใด
ซึ่งใช้สาหรับสูบในลักษณะการสูบบุหรี่” “ตัวบารากู่น้ำยาสาหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”หมายความว่า สาร สารสกัด
หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหย เพื่อใช้สาหรับบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงพืช ผลไม้พืชหมัก ผลไม้หมัก ที่ใช้เป็นแหล่งกพเนิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหยสาหรับบารากู่
บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”
สถานที่เกิดเหตุและจับกุม ห้องพักไม่ติดเลขที่ติดกับลิฟท์ ชั้นจี อาคารธนาเพลส ๓ ตึก ๖๐ บี ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.
พฤติการณ์โดยย่อ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนหาข่าวได้นำหมายค้นศาลอาญา ที่ ๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เข้าทำการตรวจค้นห้องพักไม่ติดเลขที่ติดกับลิฟท์ ชั้นจี อาคารธนาเพลส ๓ ตึก ๖๐ บี ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเดินทางไปถึงพบนายสุรเชษฐ์ บุญไชยและ Mr.Gabriel Chong Sze Ern นายสุรเชษฐ์ฯ
รับเป็นเจ้าของห้องพักหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้แสดงตัวและหมายค้นให้แก่นายสุรเชษฐ์ฯ ดู จนเป็นที่พอใจ
จึงนำเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวตามหมายค้นผลการตรวจค้นพบของกลาง รายการที่ ๑-๓
ภายในห้องพักไม่ติดเลขที่ติดกับลิฟท์ ชั้นจี อาคารธนาเพลส ๓ ตึก ๖๐ บี ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จากการสอบถามนายสุรเชษฐ์ฯให้การรับว่าตนและ Mr.Gabriel Chong Sze Ern เป็นผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า,อะตอม
และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไว้เป็นของกลาง แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่าต้องถูกจับและได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า
มีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูก จับนั้นอาจใช้เป็น พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ มีสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความ หรือผู้ที่ซึ่งจะเป็น ทนายความ มีสิทธิแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับ
จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้แจ้งข้อ กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับทั้งสองทราบและเข้าใจข้อกล่าวหา
และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุมดี โดยตลอดแล้ว ในชั้นจับกุมผู้ถูกจับทั้งสองได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
โดยตนเป็นผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับลูกค้าทางกลุ่มเฟสบุ้คต่างๆโดยลูกค้าจะสั่งซื้อทางเฟสบุ๊คและผ่านตนเองชื่อเฟสบุ้ค
”BANGKOK VAPE” จากนั้นตน เป็นผู้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ส่วนใหญ่จะส่งที่ไปรษณีย์ลาดพร้าว จากนั้น
จะให้ลูกค้าชาระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่ ๐๒๓-๑-๖๔xxx-x ซึ่งเป็นบัญชีของนางสาวลลิตา xxxx
จากการสอบถามนาย สุรเชษฐ์ฯเกี่ยวกับบัญชีการโอนเงินให้การว่าไม่รู้จักกับเจ้าของบัญชีแต่อย่างใด ส่วนการสั่งซื้อสินค้านั้น
นายสุรเชษฐ์ฯ ได้สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาจากนายอาบู ไม่ทราบชื่อสกุล-จริงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๖๓๙-xxxx
อาศัยอยู่ภายในกรุงเทพฯ และโอนเงินเพื่อสั่งซื้อเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ ๐๔๔-๒-๖๔xxx- x ชื่อบัญชี สุมา พร xxxx
และมาจาหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั่วไปตามที่ลูกค้าได้สั่งซื้อกับตนเพื่อเอากาไรอีกต่อหนึ่ง หลังจากนั้นจึง ควบคุมตัวผู้ถูกจับ
พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รวมมูลค่าของกลางทั้งสนิ้ 130,000บาท

Recent Posts
New Server