พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป

 In ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป

พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.1 บช.ทท., พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2 บช.ทท., พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.บช.ทท. และข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 31 นาย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครอบครัวข้าราชการตำรวจดังกล่าว ในวันที่ 4 เม.ย. 61 ณ สน.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Recent Posts