พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ด้านบริการ อำนวยความสะดวก, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

วันนี้ (5เม.ย.61) เวลา 17.00 น.
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.
ร่วมพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ณ บริเวณเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อน ( Asiatique the Riverfront) กทม.
โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี,
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.
พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และคณะทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561  เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561  ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญ
ของประเทศไทย และในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางไปท่องเที่ยว
และเล่นน้ำสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
อันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน ซึ่งสร้างชื่อเสียง ตลอดจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ถือโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อร่วมประเพณีดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลดังกล่าว
จึงได้จัดให้มีการ บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ยับยั้งอาชญากรรม และเหตุความรุนแรง
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตลอดจนประชาสัมพันธ์เตือนภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งตั้งจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่การจัดกิจกรรมสงกรานต์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 5 S  ได้แก่ Safetyความปลอดภัย, Save ความประหยัด, Smart แต่งกายให้เหมาะสม,
Siamท่องเที่ยววิถีไทย, และ Smile มีความสนุกสนานรื่นเริง ซึ่งจะมีการเดินรณรงค์ภายใต้แนวคิดดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นพิธี

ด้วยห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีไทยเป็นจำนวนมาก อาจมีกลุ่มบุคคลต่างๆ
ฉวยโอกาสกระทำความผิด ต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในด้านความผิดต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน อีกทั้งคอยเอารัด
เอาเปรียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย อาจส่งผลเสียแก่ภาพลักษณ์ของประเทศได้

ทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการให้บริการอำนวยความสะดวก
สร้างความปลอดภัย และป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยว
อย่างจริงจังทุกรูปแบบ และรณรงค์ให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ท้องถิ่นอย่างยิ่งใหญ่ใน 5 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ขึ้น
โดยจัดให้มีพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน รวมถึงมีการเดินรณรงค์หลังจากเสร็จสิ้นพิธี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว
ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเรามุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเล่นน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับความสุข
ความประทับใจ และได้มาสัมผัสกับประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่สืบเนื่องมาช้านานของประชาชนชาวไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผล
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป

Recent Posts