แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ 2 เครือข่าย โดยมีการนำเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง อายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าบริการทางเพศ ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พร้อมตำรวจท่องเที่ยว ตร.191 ตร.ปอท. , ตร.ปคม. และสภ.เมืองอุดรธานี
แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ 2 เครือข่าย โดยมีการนำเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง อายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าบริการทางเพศ
ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถจับกุมผู้ต้องหา 5 คน (พ่อเล้า 2 ราย ผู้ซื้อบริการ 3 คน)
ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม สภ.เมืองอุดรธานี

ผลการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และช่วยเหลือเยื่อค้ามนุษย์
ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเดินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
และทั่วโลกต่างตระหนักถึงความซับซ้อนของปัญหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล
โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท.,
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.พล.ต.ต.กรเอก คล้ายคลึง ผบก.ปคม., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบก.ปอท.,
พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.ภจว.อุดร, พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2 บช.ทท. และเจ้าหน้าที่ NGO
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๑ บก.ทท.๒, ภ.จว.อุดรธานี, บก.ปคม. , เจ้าหน้าฝ่ายที่ปกครอง ,
เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.๒๔
จับกุมมีผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ จำนวน 5 ราย และช่วยเหลือเหยื่อคดีค้ามนุษย์ จำนวน 3 ราย

ผลการปฏิบัติ พบการกระทำความผิดดังนี้
1. นายสุรศักดิ์ หรือปุ้ย คุณานันท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-4101-0124x-xx-x อายุ 35 ปี
ที่อยู่ 102 หมู่ 7 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จว.อุดรธานี
2.นาย ไกลวุท แสงบัณฑิต เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-4113-0078x-xx-x อายุ 45 ปี
ที่อยู่ 5/2 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ในข้อหา กระทำการค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งเป็นการกระทำต่อบุคคล
อายุไม่เกิน 15 ปี และบุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี ฯ ต้องระวางโทษต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปี
และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
3.นายพิวัฒน์ จันทร์เศษ หมายเลขบัตร ประชาชน 1-1015-0001x-xx-x อายุ 34 ปี
ที่อยู่ 44/3 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4.นายมรกต ยศพิมพา หมายเลขบัตร ประชาชน 1-4201-0006x-xx-x อายุ 30 ปี
ที่อยู่ 252 หมู่ที่ 02 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
5 นายวิทยา ธนูรัตน์ หมายเลขบัตร ประชาชน 3-4104-0123x-xx-x อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 479 หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในข้อหา ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

พฤติการณ์ในการจับกุม จากการสืบสวนได้ทราบว่า นายสุรศักดิ์ หรือปุ้ย คุณานันท์ และ นาย ไกลวุท แสงบัณฑิต
มีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหาเด็กและเยาชนมาขายประเวณีโดยจัดหาสถานที่และนัดหมายลูกค้าแสวงหาประโยชน์
จากกการค้าประเวณี คิดค่านายหน้าและค่าตอบแทนจากเด็ก

ชุดปฏิบัติการร่วมปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
ทำการสืบสวนหาข่าวจนทราบ ถึงพฤติการการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีของนายสุรศักดิ์ หรือปุ้ย คุณานันท์
และ นาย ไกลวุท แสงบัณฑิต จึงได้วางแผนติดต่อล่อซื้อและวางแผนเข้าจับกุม และทำการช่วยเหลือเหยื่อที่นายสุรศักดิ์ฯ
ได้ล่อลวง จำนวน ๒ ราย และนายไกลวุทฯได้ล่อลวงมา จำนวน ๑ ราย โดยดำเนินการตามกระบวนการ และสามารถขยายผล
ไปยังผู้ซื้อบริการจำนวน 4 ราย และผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจและทหาร จะร่วมปล่อยแถวอออกตรวจกวดขัน
สถานบริการ โรงแรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดค้ามนุษย์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีนายทะเบียนร่วมตรวจสอบการจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก ตามแบบ ร.ร.3
และจัดเก็บรักษาทะเบียนผู้พักตามแบบ ร.ร.4 ในสภาพตรวจได้อย่างน้อย 1 ปี หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับ
ทางปกครองตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และสรุปเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดโทษตามประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อไป
เพื่อเป็นเป็นการป้องกันไม่บุคคลหลบซ่อนหรือมั่วสุมและก่อความไม่สงบให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
ในโรงแรม หากผู้ใดแจ้งรายการเท็จลงในบัตรทะเบียนผู้พักหรือทะเบียนผู้พักจะมีความผิดตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
มีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี จะดำเนินการป้องกันปราบปรามสื่อออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี สื่อลามกเด็กและสื่อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันเป็นแหล่งข้อมูลที่เด็กและเยาวชนอาจเข้าถึงได้
อันทำให้เกิดผลกระทบกับลักษณ์ของประเทศไทย โดยจะดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.ร่วมกับนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดอุดรธานี,ทหาร มทบ.๒๔
ตรวจสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ให้จัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.๓) และทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.๔)
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลหรือเยาวชนได้หลบซ่อน หรือมั่วสุมภายในโรงแรมซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดทางอาญา
และอาจก่อให้เกิดความสงบขึ้นในบ้านเมือง
– โรงแรมเพลซิเด้นท์
– โรงแรมต้นคูณ

Recent Posts