บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 In การจัดฝึกอบรม

วันที่ 25 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น.
บรรยาย วิชาการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หัวข้อ การบริหารงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 44
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมคือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า จำนวน 120 คน,
พนักงานรัฐ เอกชน หรือส่วนราชการอื่น จำนวน 9 คน และข้าราชการตำรวยกลุ่มประเทศอาเซียน 1 คน. รวม 130 คน

เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารองค์กร เสริมสร้างการเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องเรียนพันธุ์คงชื่น ชั้น3 อาคาร วตร.

Recent Posts
New Server