มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีบริษัทนำเที่ยวหลอกลวงขาย แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีบริษัทนำเที่ยวหลอกลวงขาย แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ

​ ตามนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานราชการร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามกลุ่มบริษัทนำเที่ยวผิดกฎหมาย
หรือกลุ่มบริษัทนำเที่ยวที่ประกอบการในลักษณะนอมินี รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ที่มีพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเสียหายรวมถึงผู้ประกอบการ
ที่มีพฤติการณ์ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่มีพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

บช.ทท. ร่วมกับ บช.ภ.9, บก.ปคบ. ร่วมจับกุม นายถาวร ไกรแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด
และนายประทีป แก้วนนท์ กับพวกรวม 8 คน โดยมีพฤติการณ์นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังเกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะกระบี่ เกาะช้าง
โดยจะเสนอขายแพ็คเกจในราคาต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น และยังจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 โดยการขายแพ็คเกจ
จะมีอายุใช้งานภายใน 2 ปี ทำให้มีประชาชนทั่วไปหลงเชื่อซื้อแพ็คเกจล่วงหน้านี้เป็นจำนวนมากกว่า 1,600 คน
เป็นจำนวนเงินประมาณ 10,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 นายประทีป แก้วนนท์
ได้นำเงินทั้งหมดของ บริษัท ไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด หลบหนีไป จึงทำให้ บริษัท ไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด ได้ปิดกิจการลง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโฆษณาโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
ของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่น โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่ควรรู้ หรือรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
หรือนักท่องเที่ยว ร่วมกันไม่ปฏิบัติตามการโฆษณาหรือชวนเชื่อเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว”

วันนี้ ( 27 เม.ย.61 ) นายถาวร ไกรแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยอัลฟา อันดามัน จำกัด มีความประสงค์ที่จะชดใช้เงิน
ให้กับกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มแรกที่ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวของ บริษัทไทยอัลฟา อันดามัน จำกัด และได้เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะแล้ว
ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 แต่ไม่สามารถเที่ยวตามรายการได้จำนวน 44 ราย บช.ทท.และกรมการท่องเที่ยว
ได้ประสานงานไปยัง ภ.จว.สตูล และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในวันนี้มีตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหาย 6 กลุ่ม รวม 44 คน
เดินทางมารับเงินคืน ได้แก่
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ​จำนวน 5 คน จำนวนเงิน 19,780 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 2​จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 8,970 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 3 ​จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 8,400 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 4​จำนวน 17 คน จำนวนเงิน 55,992 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 5​จำนวน 5 คน จำนวนเงิน 17,998 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 6​จำนวน 10 คน จำนวนเงิน 70,995 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 182,135 บาท

Recent Posts