ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติ่ม 2/2561

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ท้ายประกาศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลง 29 เมษายน 2561 (เรียงลำดับตามตัวอักษร) จำนวน 23 หน้า

ดาวน์โหลดไฟล์ตาม url ด้านล่างนี้