ยุทธการ “ ปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวบุกรุกป่าสงวน ” ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่) และการตรวจสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ยุทธการ “ ปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวบุกรุกป่าสงวน ” ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่)
และการตรวจสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตามนโยบายของรัฐบาล “ทวงคืนผืนป่า” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. , พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2
จึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปรามการประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยว
ที่มีลักษณะ รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน ป่าชายเลน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยเมื่อวันที่ 3 และ 23 มี.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มี มียุทธการ “ปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวบุกรุกป่าสงวน”
ครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ(จังหวัดภูเก็ต-พังงา)ซึ่งมีการดำเนินการเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
และท่าเรือที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนไปแล้ว

วันนี้ (30 เม.ย.61) ภายใต้การอำนวยการโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท., พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. ,
พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.จว.เชียงใหม่ , พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบก.ทท.2 , พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1 ,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ,พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.ทท.2 , พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. ,
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าฯ , ร่วมสนธิกำลังหน่วยต่างๆ ดังนี้ ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,
ตำรวจภูธรภาค 5 , กรมป่าไม้ , กรมอุทยาน , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ,
สำนักงานสรรพากร , ทหาร ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สำนักงานพาณิชย์จังหวัด รวมกำลังพลทั้งสิ้น 220 นาย
เข้าดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 4 ส่วน 19 สถานประกอบการดังนี้
1.สถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว
1.1 ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน (Flight of the Gibbon) ผลการตรวจสอบพบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ออน
ดำเนินการติดประกาศตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 30 แจ้งเตือนให้ออกนอกพื้นที่ป่าสงวน
1.2 ฟลายอิ้งสควอเรียลส เชียงใหม่ (Flying Squirrels Chiang Mai) ผลการตรวจสอบพบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม
ดำเนินการติดประกาศตาม มาตรา 25 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ แจ้งเตือนให้ดำเนินการรื้อถอน
1.3 โป่งแยงซิปไลน์ ผลการตรวจสอบพบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ดำเนินการติดประกาศตาม มาตรา 25
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ แจ้งเตือนให้ดำเนินการรื้อถอน และ จับกุมข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.4 ซิปไลน์ เชียงใหม่ (Zipline Chiang Mai) ผลการตรวจสอบพบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่แตง ดำเนินการติดประกาศ
ตาม มาตรา 25 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ แจ้งเตือนให้ดำเนินการรื้อถอน
​​1.5 ทาร์ซาน คาโนปี้ (ปางช้างโชคชัย) ผลการตรวจสอบพบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ดำเนินการจับกุมในฐานความผิด
“ บุกรุกในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ” ตามมาตรา 14 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ อัตราโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
​​1.6 สกายฮอว์ก ซิปไลน์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด
​​1.7 อีเกิ้ลแทรค ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด

​​2.บริษัทธุรกิจนำเที่ยว
2.1 บริษัทคังไททัวร์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด
2.2 บริษัทฮาน เชียงใหม่ ผลการตรวจสอบพบไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่อง
เที่ยวมีอัตราโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว พศ.2551 / นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
2.3 บริษัทฟู่ซวงหลง ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด
​​3. สถานประกอบการขายของฝาก/ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
3.1 Natural Latex ผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
จำนวน 122 รายการ มูลค่าประมาณ 367,520 บาท มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3.2 Family Latex ผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
จำนวน 160 รายการ มูลค่าประมาณ 237,000 บาท มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3.3 Thai Park Snake Farm ผลการตรวจสอบพบมีการขายยาแผนโบราณขณะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่อยู่ปฏิบัติการ
ตามมาตรา 55 พรบ.ยา พ.ศ.2510 มีอัตราโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละ 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
3.4 Lanna Herb Park พบผลิตภัณฑ์ยาชื่อไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 85 กระปุกมูลค่าประมาณ 187,000 บาท
จึงดำเนินการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ รวมมูลค่าตรวจยึดจำนวน 791,520 บาท

4.สถานประกอบการด้านโรงแรมที่พัก
4.1 ปายเรสสิเดนท์ ผลการตรวจสอบพบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ไม่แจ้งการเข้าพักของบุคคลต่างด้าว
ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
4.2 คาเท่ รีสอร์ท ผลการตรวจสอบพบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ไม่แจ้งการเข้าพักของบุคคลต่างด้าว
ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
4.3 ทริปเปิ้ล เกสเฮาท์ ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ไม่แจ้งการเข้าพักของบุคคล ต่างด้าว
ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ความผิดฐาน ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 59 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท
ความผิดฐาน เป็นผู้ครอบครองเคหสถานรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย
โดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ” ตามมาตรา 38 พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีอัตราโทษปรับ
ไม่เกิน สองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

Recent Posts