รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเชิญตัวเจ้าของบริษัท มาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกับมัคคุเทศก์หรือไกด์ 23 คน

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเชิญตัวเจ้าของบริษัท มาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกับมัคคุเทศก์หรือไกด์ 23 คน
หลังกลุ่มไกด์ทั้งหมดเดินขบวนไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนื่องจากบริษัททัวร์ไม่ยอมคืนเงินพี่ไกด์
สำรองจ่ายให้แก่ลูกทัวร์เป็นวงเงิน 2,700,000 บาท หลังนำเที่ยวลูกทัวร์จนส่งกลับประเทศครบตามจำนวน

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่ากรณีนี้ไกด์ ทำผิดตาม พรบ มัคคุเทศก์ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามไกด์
หรือมัคคุเทศก์สำรองเงินจ่ายแทนบริษัททัวร์ในกรณีนำเที่ยวใดใดก็แล้วแต่

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเงิน ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ไกด์ครบทุกคน
แบ่งออกเป็น 5 งวดวงเงิน 2,700,000 บาท

ทั้งนี้กำชับด้วยว่าจะต้องไม่เกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เพราะเคสนี้ถือเป็นเคสแรก เป็นกรณีศึกษา ส่วนการดำเนินคดีกับไกด์
ฐานทำผิด พรบ มัคคุเทศก์ มีโทษปรับเป็นเงิน 50,000 บาท หรือหนึ่งใน 10 ของจำนวนค่าปรับ แต่ไม่มีโทษจำคุก

Recent Posts