ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 10 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว

ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 10
ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว

​​ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ
โดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคงส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น กลุ่มเครือข่ายหลอกลวงแต่งงาน (Romance Scam)
กลุ่มเครือข่ายผลิตและปลอมบัตรเครดิต (Skimming) กลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มกระทำผิดอาชญากรรมต่างๆ
และยาเสพติด รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยการอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาวิธี
การกระทำความผิดให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ

​​สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2,
พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีปฏิบัติการออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม
และบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจ
และปฏิบัติการพิเศษ 191, หน่วยอรินทราช 26, หน่วยรบพิเศษสยบไพรี จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด,
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สน.ห้วยขวาง โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
​1.ได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
จำนวน 125 เป้าหมาย ทั่วประเทศ สามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ ทั้งหมด 64 ราย

มีรายละเอียด ดังนี้
​​1) จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดการอนุญาต”
จำนวน 5 ราย (สัญชาติลาว 1 ราย, อินเดีย 1 ราย, เวียดนาม 1 ราย, รัสเซีย 1 ราย, เมียนมา 1 ราย)
รายสำคัญ น.ส.ดาวอย ขุนสุวรรณ (Ms.Davone Khounssouvanh) อายุ 32 ปี สัญชาติลาว 3,358 วัน (นราธิวาส)
​​2) จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จำนวน 51 ราย (สัญชาติเมียนมา 30 ราย, กัมพูชา 10 ราย, ลาว 8 ราย, อินเดีย 1 ราย, เวียดนาม 1 ราย, เซียร์ราลีโอน 1 ราย)
​​3) จับกุมข้อหาอื่นๆ จำนวน 8 ราย (สัญชาติไนจีเรีย 2 ราย, อินเดีย 2 ราย, จีน 1 ราย, เมียนมา 1 ราย, ไทย 1 ราย, กานา 1 ราย)
​ในการตรวจสอบครั้งนี้ ได้ทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 125 เป้าหมาย แบ่งเป็น เป้าหมายโรงเรียนนานาชาติ 7 เป้าหมาย,
สถาบันสอนภาษา 15 เป้าหมาย, โรงเรียนสามัญ 45 เป้าหมาย, เป้าหมายอื่นๆ จำนวน 58 เป้าหมาย
​รวมยุทธการ 24 ครั้ง ตรวจค้นเป้าหมาย 3,372 เป้าหมาย จับกุมผู้กระทำความผิดได้ ทั้งหมด 1,088 ราย