การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดใหม่ดอนเมือง

 In ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดใหม่ดอนเมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร /
สำนักงานเขตดอนเมือง / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือปปง. / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย.
/ กรมธนารักษ์ และตำรวจคณะทำงานเฉพาะกิจคดีเครือข่ายเมจิกสกิน

ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ผลิตภัณฑ์เครือเมจิกสกิน หลายจุด รวมถึงตลาดใหม่ดอนเมือง ที่ผลการตรวจค้นพบสินค้า
เครือเมจิกสกิน ที่ถูกวางขาย ไม่ได้จดแจ้งผ่านทางอย. หรือ ใช้หมายเลขอย.ปลอม และไม่ได้มาตรฐาน จึงได้อายัดสิ้นค้า
ผิดกฎหมายไปตรวจสอบ แต่ยังสามารถให้ผู้ค้าดำเนินการวางขายได้ตามปกติ แต่จะต้องถูกกฎหมาย
นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้ที่เรียกรับผลประโยชน์ เก็บค่าคุ้มครองจากผู้ค้า เช่นเดียวกับการรุกล้ำที่ดิน
ต่อเติมอาคาร วางขายสินค้า

ทำให้เจ้าหน้าที่จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ได้นำหลักฐานเป็นแผนที่รางวัดที่ดิน
ของตลาดใหม่ดอนเมือง และเอกสารสัญญาเช่าผู้ครอบครอง ทั้งหมดมาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ พักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ จะทำการรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เช่น เอกสารการเช่าทำสัญญาที่ดิน เพื่อใช้เปิดตลาด จากกรมธานรักษ์ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่
และเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมืองเข้าให้ข้อมูล หลังร่วมตรวจสอบอาคาร ว่ามีการต่อเติม หรือรุกล้ำคลองสาธารณะ
เข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติอาคาร หรือไม่ ส่วนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จะร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดิน
ว่ามีการชำระถูกต้องหรือไม่ และสำหรับเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้เชิญมาร่วมตรวจสอบ เพราะการกระทำเข้าข่ายกระทำความผิดมูลฐาน
การฟอกเงิน เนื่องจากมีการเรียกรับเงินจากผู้ค้าตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งทั้งหมดยังไม่สามารถสรุปดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้
ต้องรอผลสรุป จากฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้ ก่อนเสนอในที่ประชุมพิจารณา

Recent Posts