จับกุมมีผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ จำนวน ๓ ราย และช่วยเหลือเหยื่อคดีค้ามนุษย์ จำนวน ๕ ราย

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ผลการปฏิบัติ, ผลการปฏิบัติ บช.ทท.

ตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเดินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ที่ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความซับซ้อนของปัญหา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท.,พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.1 บช.ทท.,
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. ,พ.ต.อ.พนัญชัย. ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2
จึงได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศป.ฉปทน.ตร. ประกอบด้วย พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.ภ.2,
พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.สส.บก.น.๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๓ บก.ทท.๒,กก.สส.ภ.6,กก.สส.ภจว.นครสวรรค์,
กก.สส.ภจว.เพชรบูรณ์,สภ.หล่มสัก, เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ NGO
จับกุมมีผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ จำนวน ๓ ราย และช่วยเหลือเหยื่อคดีค้ามนุษย์ จำนวน ๕ ราย

​ผลการปฏิบัติ พบการกระทำความผิดดังนี้
1. นางสาว หฤทัย หรือปู ธรรมมิตร อายุ ๔๑ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๖๗๙๘-๐๐๐๓x-xx-x
ที่อยู่ ๗๑ ถนน สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
​2.นางสาว วัลลี หรือลี กองเกิน อายุ 32 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1-6703-0003x-xx-x
ที่อยู่ 51 ม.7 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหล่มสัก ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
​๓.นายสมบูรณ์ หรือบุญ บุญอยู่ อายุ 57 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-6701-0102x-xx-x
ที่อยู่ 110 ม.6 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.เพชรบูรณ์
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหล่มสัก ที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ในข้อหา “กระทำการค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งเป็นการกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี
และบุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี ฯ ต้องระวางโทษต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท”
และจับกุมผู้ต้องหาในข้อหา มั่วสุมในสถานการค้าประเวณี เพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น
รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ คน เป็นชาวไทย ๑๑ คน,ลาว ๑๑ คน

พฤติการณ์ในการจับกุม สืบเนื่องจากมูลนิธิพิทักษ์สตรีได้รับแจ้งข้อมูลจากพลเมืองดี ขอให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบและช่วยเหลือ
เด็กและผู้หญิง กรณีพบหญิงสาว สัญชาติลาว อายุต่ำกว่า 18 ปี และมากกว่า 18 ปี ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ นั้น
จากการสืบสวนได้ทราบว่า นางสาว หฤทัย หรือปู ธรรมมิตร,นางสาว วัลลี หรือลี กองเกิน และ นายสมบูรณ์ หรือบุญ บุญอยู่
มีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหาเด็กและเยาชนมาขายประเวณีลักษณะเปิดเป็น สถานบริการคาราโอเกะ โดยการแนะนำเด็กนำเสนอเด็ก
ในร้านผ่านทางแอปพลิเคชั่น Bee talk และนัดหมายลูกค้าแสวงหาประโยชน์จากกการค้าประเวณี คิดค่านายหน้าและค่าตอบแทน
จากเด็ก ชุดปฏิบัติการร่วมปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
ทำการสืบสวนหาข่าวจนทราบ ถึงพฤติการการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีของนางสาว หฤทัย หรือปู ธรรมมิตร,นางสาว วัลลี
หรือลี กองเกิน และ นายสมบูรณ์ หรือบุญ บุญอยู่ จึงได้วางแผนติดต่อล่อซื้อและวางแผนเข้าจับกุม และทำการช่วยเหลือเหยื่อ
ที่นางสาวหฤทัยฯ พร้อมพวก ได้ล่อลวง จำนวน ๒ ราย และสามารถขยายผลไปยังสถานบริการซึ่งเปิดในลักษณะเดียวกันอีก
จำนวน ๒ แห่ง สามารถช่วยเหลือเหยื่อ ที่ถูกล่อลวง จำนวน ๓ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
และคัดแยกเหยื่อเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา ตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จะร่วมกัน ตรวจกวดขันสถานบริการ โรงแรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดค้ามนุษย์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตอไป

Recent Posts