พบชายชาวญี่ปุ่นนำเครื่องยุทธภัณฑ์ เป็นแมกกาซีนของปืนเอ็ม 16 ขึ้นเครื่องบิน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่าเวลาประมาณ 09.00น.
ตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ได้รับแจ้ง จากเจ้าหน้าที่การท่าอากาศแห่งประเทศ
ว่าพบชายชาวญี่ปุ่นนำเครื่องยุทธภัณฑ์ เป็นแมกกาซีนของปืนเอ็ม 16 ขึ้นเครื่องบิน ปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ชายชาวญี่ปุ่นกำลังจะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง ไปยังประเทศญี่ปุ่น
โดยนำกระเป่าสัมภาระผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เจอแมกกาซีนปืน ขอตรวจสอบ พบแมกกาซีน
และเครื่องยุทธภัณฑ์ต่างๆจำนวนมาก สอบสวนเบื้องต้นชายชาวญี่ปุ่นให้การว่า ซื้อของทั้งหมด มาจากเมืองโฮจิมิน
ประเทศเวียดนาม เป็นลักษณะของเก่า สะสม เพื่อนำกลับไปสะสม ไม่ทราบว่าผิดกฎหมายไทย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น
ยุทธภัณฑ์ ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้การได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

ชื่อ : MR.TAKERU HIRANO อายุ 27 ปี สัญชาติ : ญี่ปุ่น
เลขหนังสือเดินทาง : MU272xxxx สถานที่ทำงาน : บริษัท Isinkobo เมืองไซตามะ
ข้อหา :
1. มีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครอง. ม.55 , 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ.2490
(อัตราโทษ จำคุก 2 ปี ถึงตลอดชีวิต)
2. พายุทธภัณฑ์หรือวัตถุอันตรายซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลไปกับอากาศยาน
ม.25 , ม.26 พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 8 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
3. นำเข้ายุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม
รายการของกลาง
1. ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (ไม่มีดินระเบิด) M18A1 (เคโม)​จำนวน 1 ทุ่น
2. ตัวจุดระเบิด M57​​​​จำนวน 1 EA
3. แม็กกาซีน ขนาด 5.56 มม. (ยาว)​​​จำนวน 1 แม็ก
4. แม็กกาซีน ขนาด 5.56 มม. (สั้น)​​​จำนวน 13 แม็ก
5. แม็กกาซีน ขนาด 7.62 มม.​​​จำนวน 8 แม็ก
6. แม็กกาซีน ขนาด .50 นิ้ว​​​​จำนวน 1 แม็ก
(แม็กกาซีนทุกชิ้นไม่มีสปริง)
ม.15 , ม.42 พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 (อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

เหตุเกิด 10.00 น. จุดเช็คอินแถว 4 (4B)
ประวัติการเดินทางเข้าประเทศไทย :​
เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1วันที่ 12 ก.พ.58 – 11 มี.ค.58 (รวม 27 วัน)
ครั้งที่ 2วันที่ 4 เม.ย.60 – 23 เม.ย.60 (รวม 19 วัน)
ครั้งที่ 3วันที่ 26 เม.ย.61 – 9 พ.ค.61 (รวม 13 วัน) Air asia
ที่พักล่าสุด : รัชดา 17 เพลซ (บริษัทพงศ์กิจพัฒนา (2005) จำกัด) 368 ถนน ซอยอินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ที่พัก : เมื่อเดินทางถึง กทม. แล้ว Mr.Takeru Hirano ได้เดินทางไปยังพัทยา โดยพักที่ โรงแรม Marina Inn เป็นเวลา 5 วัน
จากนั้นจึงเดินทางกลับเข้ามา กทม .
**ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย Mr.Takeru Hirano เดินทางจากโตเกียวไปยังเมืองโฮจิมินห์ ในวันที่ 11 เม.ย.61
จากนั้นจึงเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 25 เม.ย.61
**มีกำหนดเดินทางกลับญี่ปุ่นวันนี้ (9 พ.ค.61 เที่ยวบิน XJ606)
**จากการตรวจสอบกับสายการบินแอร์เอเชีย พบว่าเดินทางคนเดียว
– ของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด Mr.Takeru Hirano อ้างว่าซื้อมาจาก Beh Thanh Market เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ในราคา 4,000 บาท