การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ

การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ

ตามนโยบายของรัฐบาลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิด
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่ม Call Center , Romance Scams
ซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มีปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ปฏิบัติการ Black Eagle
จำนวน 15 ครั้ง และปฏิบัติการ X-ray Outlaw Foreigner จำนวน 10 ครั้ง สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ได้จำนวนมาก รวมแล้ว 1,088 คน และเข้าทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวน 3,376 เป้าหมาย สถานศึกษา 457 แห่ง
และจากปฏิบัติการที่ผ่านมา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.ที่ควบคุม
กำกับการปฏิบัติการ ได้ทำการสืบสวนขยายผลและวิเคราะห์ข้อมูลและพบว่าผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่กระทำความผิด
อาศัยอยู่ในประเทศไทยแฝงตัวอยู่ในลักษณะต่างๆ

1. จากการตรวจสอบสถานศึกษาที่มีชาวต่างชาติเป็นครู มีวีซ่า(Non-B) และนักเรียน ที่มีวีซ่า(ED)
ส่วนใหญ่ไม่มีการเรียนการสอนจริง หรือหากมี ก็เป็นแบบไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการกำหนดระยะเวลา หรือชั่วโมงเข้าเรียน
2. จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนสมรส พบว่าบางอำเภอ มีการจดทะเบียนสมรสในปริมาณมากเป็นพิเศษ
ซึ่งชาวต่างชาติที่แต่งงานจดทะเบียนเหล่านี้ จะสามารถมีวีซ่าอุปการะครอบครัว(Non-O) ซึ่งจากการสืบสวน การสมรสเหล่านี้
ไม่ได้เป็นการสมรสจริง เป็นการจดทะเบียนสมรสหลอก หรือการรับจ้างจดทะเบียนสมรส
3. จากการตรวจสอบสถานที่ทำงาน หรือธุรกิจต่าง ตรวจพบ ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเทศธุรกิจ (Non-B) ไม่ได้มาประกอบธุรกิจ
หรือทำงานจริง พบมากในลักษณะแฝงตัวมาเป็นนักกีฬาต่างๆ
4. จากการตรวจสอบพฤติการณ์ของชาวต่างชาติที่มีวีซ่าประเภทท่องเที่ยว(TR) พบว่าไม่ได้เข้าประเทศ
โดยมีเจตนาท่องเที่ยวนำเงินรายได้เข้าประเทศแต่อย่างใด

เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกระทำความผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่แฝงตัวในลักษณะดังกล่าว
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.จึงได้เชิญหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 17 หน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ให้ตกเป็นช่องทางหรือเครื่องมือของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาก่ออาชญากรรม
ในประเทศไทยต่อไป