ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 11

ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 11
ทลายเครือข่ายชาวต่างชาติที่กระทบต่อความมั่นคงและการท่องเที่ยว
​​ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ
โดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคงส่งผลต่อภาพลักษณ์
และการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น กลุ่มเครือข่ายหลอกลวงแต่งงาน (Romance Scam)
กลุ่มเครือข่ายผลิตและปลอมบัตรเครดิต (Skimming) กลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มกระทำผิดอาชญากรรมต่างๆ
และยาเสพติด รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยการอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาวิธี
การกระทำความผิดให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ

​​

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1,
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีปฏิบัติการออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม และบูรณาการกำลังจากหน่วยงาน
ภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191, หน่วยอรินทราช 26,
หน่วยรบพิเศษสยบไพรี จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สน.มักกะสัน โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ โดยได้ปิดล้อมตรวจสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม โรงเรียน สถาบันกวดวิชา ที่บุคคลต่างด้าวเป้าหมายอาศัยอยู่ จำนวน 104 เป้าหมาย ทั่วประเทศ แบ่งเป็นเป้าหมาย
โรงเรียนนานาชาติ 12 เป้าหมาย, สถาบันสอนภาษา 9 เป้าหมาย, โรงเรียนสามัญ 27 เป้าหมาย, เป้าหมายอื่นๆ จำนวน 56 เป้าหมาย

สามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ ทั้งหมด 37 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
​​1) จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดการอนุญาต”
จำนวน 6 ราย (สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ 1 ราย, รัสเซีย 1 ราย, เซเนกัล 1 ราย, อินเดีย 1 ราย, เวียดนาม 1 ราย, โกตดิวัวร์ 1 ราย)
รายสำคัญ
1. Mr.Jean Claude Tissot อายุ 56 ปี สัญชาติ สวิสเซอร์แลนด์ 2,316 วัน
2. Mr.Abba Sano อายุ 31 ปี สัญชาติ เซเนกัล 1,795 วัน
3. (MR.DICKO IBRAHIM) อายุ 26 ปี สัญชาติ โกตเดอร์วัว 774 วัน
​​2) จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จำนวน 27 ราย (สัญชาติแอลจีเรีย 1 ราย, อินเดีย 6 ราย, เมียนมาร์ 7 ราย, ลาว 9 ราย, กัมพูชา 4 ราย)
​​3) จับกุมข้อหาอื่นๆ จำนวน 4 ราย (สัญชาติเมียนมาร์ 2 ราย, อินเดีย 1 ราย, ไทย 1 ราย )

รวมยุทธการ 25 ครั้ง ตรวจค้นเป้าหมาย 3,474 เป้าหมาย
จับกุมผู้กระทำความผิดได้ ทั้งหมด 1,161 ราย