พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท. เป็นประธานเปิดโครงการตลาดริมน้ำปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ที่บริเวณริมแม่น้ำตาปี

 In ด้านนโยบายรัฐบาล, ด้านบริการ อำนวยความสะดวก, ผลการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.ทท. เป็นประธานเปิดโครงการตลาดริมน้ำปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แบบวิถีไทย ที่บริเวณริมแม่น้ำตาปี โดยภายในงานมีดร.ศิรินัดดา หักพาล นายทรงวิทย์ ไกรณรา ปลัดอาวุโส อ.ฉวาง
พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตลอดจนชาวบ้านในตำบลไม้เรียงร่วมงาน

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีนี้
รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวในมิติต่างๆให้เกิดความยั่งยืน
นโยบายสำคัญคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือจังหวัดรอง เพื่อการกระจายรายได้และเพิ่มรายได้
แก่จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลักในการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ต่อยอดไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศ

ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เท่านั้น แต่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในเรื่องรายได้ ขณะเดียวกันตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบาย โดยเพิ่มกำลังตำรวจท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยนั้น
ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยตนเอง โดยใช้การนำทางแบบกูเกิ้ล แมพ Google Maps และอ่านจากรีวิวที่มีการแนะนำในอินเตอร์เน็ต
เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ต่างจากเดิมที่เดินทางมาด้วยทัวร์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการกระจายเข้ามา
ในจังหวัดเมืองรองมากยิ่งขึ้น

รองผบช.ทท. กล่าวว่าโครงการตลาดริมน้ำปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย เป็นหนึ่งโครงการที่เดินหน้า
ตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
เป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างยังยืนยั่งยืน
และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวตำบลไม้เรียงให้เกิดการยกระดับ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพมีงานทำเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ หลาดริมน้ำพานพอ(คำว่าพานพอ มีความหมายนี้ คำว่าพาน หมายถึงสะพาน คำว่าพอ หมายถึง ไม้หลุมพอ
โดยนำคำสองคำมารวมกัน เป็น พานพอ ชาวบ้านจึงเรียกหลาดริมน้ำพานพอ เป็นตลาดชุมชน เพื่อส่งเสริมส่งเสริมท่องเที่ยว
มีสินค้าพื้นบ้านต่างๆที่ชาวบ้านนำมาขายเพื่อดำรงชีพ ซึ่งต่อมามีการเรียกหลาดริมน้ำพานชื่อต่อๆกันมาจนจนเพี้ยนเสียง
มาเป็นตลาดทานทอ ซึ่งถือว่าอยู่คู่กับชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามตลาดดังกล่าวจะเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาจับจ่ายซื้อของทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10:00- 21:00 น. เป็นต้นไป

Recent Posts