ผู้แทนภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 20 ปอนด์บุกยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมทางการเมือง หวั่นกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ผู้แทนภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 20 ปอนด์บุกยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมทางการเมือง หวั่นกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้แทนภาคเอกชนในธุรกิจการท่องเที่ยว 20 องค์กร จำนวน 200 คน
เข้าพบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกรณีมีการชุมนุมทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยมี พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. , พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท. ,
พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท. , พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ. เข้าร่วม

ผู้แทนภาคเอกชนในในธุรกิจการท่องเที่ยว 20 องค์กร จำนวน 200 คน เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือ
กรณีมีการชุมนุมทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย

 

โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งโดยระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหว
จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ทั้งยืนยันว่าทุกวันนี้ประเทศพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนไปที่จุดเดิมที่มีแต่ความขัดแย้งปิดสนามบินออกมาเดินบนท้องถนน

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นล้วนส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวระยะยาวนักท่องเที่ยวไม่มีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาเยือนประเทศไทย
ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวมามหาศาล

ผู้แทนทั้งหมดจากภาคการท่องเที่ยวจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปทบทวน และให้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า จะขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้
และหาทางนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะในส่วนของเจ้าหน้าที่ทำได้ค่ะดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนได้รับความสะดวกสบายที่สุด

ส่วนการเคลื่อนไหวใดใดก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทของผู้ใดผู้หนึ่ง