โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้อ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ จ.สุราษฏร์ธานี 17 มิ.ย.นี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิด “โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคใต้อ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ จ.สุราษฏร์ธานี” 17 มิ.ย.นี้

มวยไชยา

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี , นายยอดชาย พันธ์ครุฑ นายกเทศมนตรี ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่ 17 มิ.ย. 2561 ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นักมวยไทยทั้งชาย-หญิง ดวลศิลปะมวยไทยกับนักชกต่างชาติ รวม 8 คู่

สำหรับการส่งเสริมกีฬามวยไชยา ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะป้องกันตัวของไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬามวยไทย และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เนื่องจากชาวต่างชาติได้สนใจชมและฝึกฝนมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศและในปัจจุบันมีการฝึกฝนในสถานที่เปิดการเรียนการสอนมวยไทยในต่างประเทศ โดยในขณะนี้มีการสอน มวยไทยในสถานกีฬา จำนวนกว่า 3,869 แห่ง ใน 36 ประเทศ…

ดาวน์โหลดเอกสาร (1 ไฟล์)