กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลการปฏิบัติ การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะและประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลการปฏิบัติ
การกวดขันและป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะและประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.22/2558 และ 46/2558

รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทางและที่พักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางโดยการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการชักชวนเยาวชนออกมาแข่งขันรถในทาง
สาธารณะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท.,พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา,
พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1,
พ.ต.อ.ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา,พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว. พระนครศรีอยธยา,
พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล รอง ผบก.สปพ.,พ.ต.อ.ภพพล จักกะพาก รอง ผบก.อก.บช.ทท.,
พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล ผกก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.,พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.5 บก.จร.,
พ.ต.อ.ภัทรภัทร นุชยวง ผกก.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.2บก.จร.,
พ.ต.ท.พุทธพงศ์ เมฆเอี่ยมนภา รองผกก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.,พ.ต.ท.ศรุต จันทร์เกษ รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา,
พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.

ได้บูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการปราบปรามการแข่งรถในทางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติการณ์ในการรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งขันรถในทางสาธารณะ
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สืบสวนทราบว่ามี นายณัฐพล โคตรพัฒน์ อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊ค
ชื่อ ช่างไมค์ เปรมฤทัย ซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามจำนวน 300 คน ซึ่งเพจดังกล่าวเป็นเพจที่มีการชักชวนเยาวชนออกมาแข่งขันรถ
ในทางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำและจากสถิตการร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุฯ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนจากการแข่งขันรถในทาสาธารณะจำนวน 100 ครั้งต่อเดือน

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้ขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งขัน
รถในทางสาธารณะ”ที่ จ.525/61 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมสนธิกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา
ที่ริมถนนสาธารณะหน้าวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาถ.นเรศวร ต.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นำส่ง สน.มีนบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่กวดขันป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทาง
และได้ตรวจร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติการตรวจร้านจำหน่ายท่อไอเสีย
ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจำนวน 6ร้าน ไม่พบการกระทำความผิด ผลการยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน 128 คัน
ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่เพื่อหาสารเสพติดจำนวน 54 ราย แบ่งเป็นเยาวชน 36 ราย ผู้ใหญ่ 18 ราย พบสารเสพติดในปัสสาวะ 10 ราย
แบ่งเป็นพบสารเสพติดประเภทกัญชาในเยาวชน 3 ราย ผู้ใหญ่ 1 ราย พบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในเยาวชน 2 ราย ผู้ใหญ่ 4 ราย
และพบยาบ้า 25 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนัก 0.64 กรัม
จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยอบรมบุตรหลาน
ไม่ให้ออกมารวมตัว มั่วสุมหรือมีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งขันรถในทางสาธารณะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่จะกำหนดต่อไป